“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében

 

A kedvezményezett neve: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 

A projekt címe: A Baptista Szeretetszolgálat logisztikai központjának létrehozása, valamint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi létesítményeinek infrastrukturális fejlesztése    

A szerződött támogatás összege: 638.145.146 Ft. 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány „A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében” című projekt keretében a szakmai feltételeket jelentősen javító fejlesztéseket valósít meg az ország több régiójában. Cél egyebek mellett a Fejér megyei Pákozdon egy logisztikai központ, Békésben, Miskolcon, Mátészalkán és Bükkszentmártonban pedig szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi létesítmények infrastrukturális létrehozása, illetve fejlesztése. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. április 1. A projekt 2017 októberében indult, a megvalósítás időtartama 30 hónap.  

A projekt azonosító száma:  EFOP-2.2.15-16-2017-00003.

A projekt általános bemutatása:  

Pákozdon az új logisztikai raktárbázis alapkövét ünnepélyes külsőségek mellett 2018. szeptember 10-én helyezték el. A pákozdi zöldmezős beruházás része lesz 1700 négyzetméteren egy raktárépület, valamint az ahhoz csatlakozó irodák és az oktatóterem kialakítása. A projekt részeként megvalósuló eszközbeszerzést gépjárművek és karitatív segélyezésre, menekítésre használható eszközök beszerzése jelenti. Az új logisztikai központ a rászorulók gyorsabb és költséghatékonyabb elérését, krízishelyzetekben pedig a humanitárius gyorssegélyezést segíti a jövőben amellett, hogy a növekvő raktárkapacitás révén lehetőség nyílik nagyobb mennyiségű adományok fogadására és továbbítására is. 

Bükkszentmártonban cél a meglévő épület mellett egy akadálymentes közösségi tér kialakítása, mozgáskorlátozott WC-vel és mosdóval, főként a nevelőszülői hálózat tagjainak nyári táboroztatásához. 

Miskolcon cél a jelenlegi női lakóotthon mellett egy hasonló rendeltetésű épület felújítása, kialakítása olyan rászorulók részére, akik más szociális intézményi ellátásra nem jogosultak. (Bántalmazott nők, emberkereskedelem áldozatai, stb.)

Mátészalkán felújításra kerül egy raktárépület, amely a szervezet kelet-magyarországi elosztó és gyűjtőközpontja lesz. Ezen felül a Viharsarokban egy már meglévő Shelter-ház felújítása történik meg. 

Az eszközbeszerzés során  gépjárművek, karitatív segélyezésre, menekítési célokra alkalmas eszközök beszerzése történik meg. 

Projekt aktualitások: 

A pákozdi logisztikai központ alapkövét 2018. szeptember 10-én tettük le. 

Az alapkőletételi ünnepségen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára emlékeztetett: a kormány a karitatív tanáccsal közösen elhatározta, az egész országot lefedő hálózatot építenek ki, hogy akár bel-, akár külföldön van katasztrófahelyzet, hatékonyan tudjanak segíteni. Erre a célra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP) 4,5 milliárd forintot fordítanak, s ennek részeként jön létre a logisztikai bázis.

Soltész Miklós emlékeztetett arra, hogy a karitatív területen három fontos változtatást kellett megtenniük 2010 óta. Egyrészt az adományokat terhelő áfát megszüntették, másrészt a visszaélések megszüntetése érdekében külön bankszámlaszámokat és telefonon hívható segélyszámokat hoztak létre, végül pedig a karitatív tanácsot alkotó hat tagszervezet és három külsős szervezet együttműködése révén ma már összehangoltan tudnak segíteni az egész országban.
Tessely Zoltán (Fidesz) országgyűlési képviselő közölte, hogy a Baptista Szeretetszolgálat az új pákozdi létesítményre 354 millió forintot fordít, míg az elnyert forrás további részéből Békésben, Miskolcon, Mátészalkán és Bükkszentmártonban szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi létesítmények fejlesztését valósítja meg.
A képviselő beszélt arról is, hogy az 1700 négyzetméteres raktárépület mellett adománygyűjtő pont, illetve munkatársak, önkéntesek képzését szolgáló oktatási központ is létesül. Összességében a központban 8-10, míg a raktárban 3-4 munkavállaló fog dolgozni.
Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára felemelőnek nevezte azt, amit a szeretetszolgálat munkatársai végeznek hazánkban és szerte a világon. Jelezte, hogy naponta 15 ezer rászoruló nappali ellátását végzik, évente több tonna élelmiszert osztanak szét Magyarországon, de jelen vannak Kárpátalján, Csángóföldön, Dél-Amerikában és a cunami sújtotta térségekben is.
Az államtitkár kiemelte, hogy a mára az egyik legnagyobb magyar segélyszervezetté nőtt Baptista Szeretetszolgálat esetében a segélyezés milliárdokban mérhető évente.
Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítványának elnöke azt mondta, hogy az 1996-os alapításkor még nem gondolták, hogy „ebből a kevésből sok lesz", és a szeretetszolgálat világmisszióvá válik. „A lehetetlen lehetségessé vált", fogalmazott hozzátéve: eddigi tevékenységüket még hatékonyabban tudják majd végezni, ha egy év múlva elkészül a logisztikai központ.

Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat főigazgatója elmondta, a projekt részeként mintegy 127 millió forintból gépjárműveket és karitatív segélyezésre, menekítésre használható eszközöket is beszereznek.
Az 1996 áprilisában alakult Baptista Szeretetszolgálat napjainkban közel háromezer munkatárssal és több száz önkéntessel végzi tevékenységét országszerte és a világ számos országában. A HUBA Rescue 24 speciális mentőcsapatuk a világ bármely válságövezetében 24 órán belül képes megkezdeni a segítségnyújtást. A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában a 2018-2019-es tanévben 50 oktatási intézményben csaknem 15 ezer diák kezdte meg a tanévet. A hajléktalan ellátás területén az ország egyik legnagyobb fenntartójaként 800 állandó és további 250 krízis férőhellyel gondoskodnak a fedél nélkül élő emberekről.

 

Kapcsolatfelvétel: 

Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány szakmai vezetője: hari.tibor@baptistasegely.hu

Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány kuratóriumi titkára: david@baptistasegely.hu

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány telefonszáma:  +36 1 466 59 78

 

 

 

 

 

Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

A kedvezményezett neve: Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ

A projekt címe: A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja

A szerződött támogatás összege: 97. 433. 683 Ft. 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés az OSzSK megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergom, Mátészalka, Tapolca – valósul meg. Egyes programelemek a megvalósítás során a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programba kapcsolódását (Ópályi, Hodász). A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 09. 30. A projekt 2019. 03. 01-én indult, a megvalósítás időtartama 19 hónap.  

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.8.7-16-2017-00006

A projekt általános bemutatása: Célcsoportra ható kiemelt jelentőségű tényezők. Védő tényezők: - családi kapcsolatok erősítése; - szülők támogatása a szülői szerepek készségeinek javításával; - az oktatási rendszerben való maradás ösztönzése; - pozitív kortárs-kapcsolatok erősítése; - helyi közösségek megerősítése; - alternatív szabadidős programok szervezése. Kockázati tényezők: - serdülőkori problémák, krízisek felismerésének, kezelésének nehézségei; - kontrollálatlan szabadidő eltöltés; - normaszegő magatartás; - generációk közötti szakadék – nemzedékek közötti értékátadás hiánya; - diszfunkcionális családokból kikerülő fiatalok elszigetelődése; - családi frusztrációk (hagyományos értékek, magatartásminták, életformák, megküzdési stratégiák hiánya); - iskolai teljesítményhez, iskolához való viszony gyengesége (tudás és munka értékének helytelen megítélése); - fiatalok pszichoszociális, mentálhigiénés egészséggondozásának a hiányosságai; - társadalmi stressz, lélektani feszültségek terjedése; - a gyermekkori és ifjúsági személyiségfejlődési rendellenességek gyakoribbá válása; - kudarcok, motiválatlanság, beilleszkedési zavarok kezelésének hiánya. Cselekvési terv. A célcsoport elérése, programban tartása érdekében a legkiválóbb hazai alternatív pedagógiai módszereket, innovatív megoldásokat alkalmazó szervezetekkel dolgozunk együtt – hosszú távú csoport tréningek szervezésével. A projektbe bevont kollégáink mindegyike szociálisan kiemelten érzékeny, a drogprevenció területén több éves tapasztalattal rendelkezik, így önállóan is képesek foglalkozások szervezésére, támogatására, lebonyolítására. A programelemek kiválasztásakor az alábbi, kiemelten fontos – a célcsoport igényeire reagáló – szempontokat vettük figyelembe: - új típusú, alternatív programok nyújtása; - elkötelezett, empatikus, hiteles csoportvezetők bevonása; - közösségi élmény, valahova tartozás biztosítása; - problémák hatékony kezelésének garantálása. Projektbe bevonásra kerülő megvalósítók. A projekt sikeres lebonyolítása érdekében olyan, hazai és nemzetközi elismertségű, drogprevencióval foglalkozó szaktekintélyeket, szervezeteket vontunk be, amelyek újfajta, élményalapú, interaktív szemlélettel közelednek a veszélyeztetett, illetve érintett célcsoportok felé. A szakmai tervben részletezetteknek megfelelően az alábbi megvalósítókkal kívánunk együtt dolgozni: - Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális Cirkusz, - AppArt Egyesület; - Bélaműhely Sound Art; - Momentán Társulat. Természetesen a fejlesztés három fő helyszínén szakembereink, munkatársaink is az ütemtervnek megfelelően tartanak rövid, közép és hosszú távú csoportfoglalkozásokat a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében. Együttműködések. A hosszú távú fenntarthatóság érdekében, a már meglévő kapcsolatrendszerünk segítségével felvettük a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, drogprevencióval érintett szervezetekkel és együttműködéseket alakítottunk ki, amelyek további elmélyítése a cél. Annak érdekében, hogy a projekt eredményei hosszú távon is fenntarthatóak, illetve kiterjeszthetőek legyenek, mindhárom településen kidolgozunk helyi akcióterveket. Elvárt eredmény. A projekt során meg kell határozni a probléma nagyságrendjét, felismerésének, megelőzésének és kezelésének a módját, valamint garantálni szükséges a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek rendelkezésre állását és a hatékony, preventív jellegű programok folyamatos elérhetőségét a célcsoport számára. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés nagyban hozzájárul a társadalmi szemléletformáláshoz (attitűd változás), a szakemberek kompetenciájának növeléséhez, a helyi együttműködések révén pedig az elért eredmények fenntartásához.

Projekt aktualitások: 

Momentán előadások: Esztergom 2019.03.19, Tapolca 2019.04.08, Mátészalka 2019.04.10.

Kapcsolatfelvétel: 

Dr. Heidl Beáta, a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK intézményvezetője: heidl.beata@baptistasegely.hu

Hentes Ildikó, drogprevenciós koordinátor, a projekt szakmai vezetője: hentes.ildiko@baptistasegely.hu

A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK telefonszáma:  +36 1 466 59 78


 

 

Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása 

A kedvezményezett neve: Magyarországi Baptista Egyház, Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

A projekt címe: Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében

A szerződött támogatás összege: 270.300.661 Ft

A támogatás mértéke: 100 %. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.9.8-17-2017-00006.

A projekt tartalmának bemutatása: 

Projektben érintett intézmények:

 • Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona, Pécs
 • MBE Filadelfia Integrált Szociális Intézmény, Kiskőrös
 • MBE Emmaus Idősek Otthona, Hajdúböszörmény
 • Gondviselés Háza Idősek Otthona, Hajdúböszörmény

A projekt közvetlen célcsoportjai:

 • Az érintett szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók és intézmények, illetve azok alkalmazottai, vezetői, dolgozói, munkatársai, önkéntesei.
 • Az érintett szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók és intézmények ellátásaiban részesülő személyek.

A projekt közvetett célcsoportjai:

 • A Magyarországi Baptista Egyház, valamint a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szakemberek

A projekt fő, hosszú távú célkitűzése

A projekt célja olyan, hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetése, fejlesztése, melyek segítik a Magyarországi Baptista Egyházat és a Baptista Szeretetszolgált EJSZ-t, mint fenntartókat, hogy intézményeikben hatékonyabb működésre tegyenek szert az információáramláson, új szakmai módszerek kidolgozásán, eljárások bevezetésén, azok optimális hátterének kialakításán keresztül. Ezzel az érintett intézmények szolgáltatásainak színvonalát emeljük, és így megvalósul a szociális szolgáltatásaink minőségének javítása.

A hosszú távú célok a következő részcélokon keresztül valósulnak meg:

 • hosszú távú szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégia kialakítása, amely kijelöli az adott szervezetek fejlődési, fejlesztési irányait.
 • szervezeteink folyamatos megújulása, a szervezeti és ezáltal az ellátási struktúra, alkalmazott szakmai módszerek fejlesztése
 • a szakmai munkát megalapozó pénzügyi, humán erőforrás gazdálkodás egységes alapokra való helyezése, elektronizálása,
 • a szakmai munkánk metódusainak fejlesztése és új metódusok bevezetése a szükségletek figyelembe vételével
 • a szervezeti tudás és ez által a szervezet megújítása a felső és a középvezetők részére szervezett képzéseken keresztül.
 • olyan szakmai anyagok elkészítése, amelyek az ellátási folyamatok minden szakaszában segítik az ellátottakkal közvetlenül foglakozó munkatársak mindennapi szakmai feladatellátását
 • a szakmai dolgozók számára új ismeretek, készségek, képességek átadása
 • a hasonló, vagy azonos profilú intézmények, illetve az ott folyó munka megismerése által a jó gyakorlatok beazonosítása és széles körű elterjesztése
 • a szerzett tapasztalatok alapján új módszerek, technikák kidolgozása, új kapcsolatok építése, civil szervezetekkel, más intézményekkel közös programok szervezése
 • a mindennapi szakmai munka folyamatos kontroljának a kialakítása a minőségi szolgáltatások és munkavégzés biztosításának érdekében.

A projekt fő pillérei:

 • Fejlesztést megalapozó részletes szükségletfelmérés
 • Szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégia kidolgozása
 • Egyedi, belső működési hatékonyságot támogató, az intézményfenntartó több feladatellátási helyét érintő szervezetfejlesztési intézkedések
 • Szolgáltatási módszerek kidolgozása, bevezetése, alkalmazása
 • A szervezeti működés hatékonyabbá tételéhez szükséges, az operatív működést lehetővé tevő informatikai fejlesztések
 • A komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök beszerzése, infrastrukturális beruházás

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. október 19.

Kedvezményezett neve, elérhetősége

Magyarországi Baptista Egyház
1068 Budapest, Benczúr u. 31.
Telefon: +36-1-352-9993, +36-20-886-0000
e-mail: baptist@baptist.hu
www.baptist.hu

Konzorciumi partner neve, elérhetősége:          

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
1111 Budapest, Budafoki út 34/b.
Telefon: +36-1-466-5978
e-mail: hbaid@hbaid.org
www.baptistasegely.hu

 

 

Lap tetejére