“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

FLAME PROGRAM - A MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEKEK REHABILITÁCIÓJÁÉRT

 

 

1997-ben a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány úgy döntött, hogy részt vesz a mozgáskorlátozott gyermekek rehabilitációjában, segélyezésében és bátorításában azáltal, hogy aktívan segíti a társadalomba való integrációjukat Magyarországon és külföldön egyaránt. Felismertük, hogy nagyon nagy az igény a motorikus mozgásukban korlátozott gyermekek támogatására főleg azokban az országokban, ahol az infrastruktúra és a szakemberek hiánya miatt a mozgáskorlátozottak érdekképviselete nem biztosított a rendezetlen társadalmi és/vagy politikai és gazdasági környezet eredményeként.

A Baptista Szeretetszolgálat szakemberei kifejlesztették a FLAME Function Language and Movement Education (Funkció-, Beszéd- és Mozgásnevelés) Programot, ami a világszerte ismert magyar Pető-módszeren alapszik.

 

 

 

A program átfogó képzést biztosít a motorikus mozgásukban korlátozott gyermekek, családjaik, a konduktorok és a majdani konduktor asszisztensek részére. A módszer adaptálását követően a szülők és a helyi konduktorok képessé válnak a speciális terápia irányítására. Ezek által valósul meg a motorosan korlátozott gyermekek társadalmi és közösségi integrációja, valamint emberi kapcsolataik fejlesztése és helyreállítása.

A FLAME program első célországa Albánia volt, ahol a Baptista Szeretetszolgálat szakemberei létrehoztak egy rehabilitációs központot. 2000-ben a létrehoztuk a pristinai FLAME központot Koszovóban. A Baptista Szeretetszolgálat egyéb prioritásaival összhangban a program következő célországai Nyugat-Szahara és Szerbia (Vajdaság) voltak. 2002-2006 között a Baptista Szeretetszolgálat rendszeresen küldött konduktor csoportokat, hogy a nyugat-szaharai menekülttáborok mozgáskorlátozott gyermekeivel dolgozzanak.

2003-ban FLAME központ nyílt a vajdasági Topolyában – részben a USAid támogatásával. A Baptista Szeretetszolgálat 2005-ben Jordániában hajtotta végre a FLAME programot iraki és jordániai gyermekek és oktatóik számára, új központ jött lére Ma’an városban, Ammanban és Aqabában pedig partnereink iskoláit fejlesztettük tovább. Kambodzsában (Phnom Penh), Vietnamban (Hanoi) és Mongóliában dolgoztunk 2006-2007-ben. 2008-ban Kambodzsa Kandal tartományában és Sri Lankán, 2008-2009-ben Vietnam Bac Giang tartományában, 2008-2009-ben pedig Haitin folytatódott a FLAME program.

Mindezen a munkák eredményeképpen működő FLAME központok jöttek létre, a mozgássérült gyermekek képességeit, fizikai és mentális állapotát, teljesítményüket fejleszteni tudtuk, oktatóik pedig képzést és tanácsadást kaptak a további munkájukhoz.

 

A FLAME PROGRAM LÉNYEGE


A FLAME program egy összetett módszer, ami a motorikusan korlátozott gyermekek rehabilitációját és társadalmi integrációját célozza meg. Ez a speciális magyar módszer, mint rendszer, idegi diszfunkciók (mint például a cerebrál parézis, Parkinson kór, sclerosis multiplex stb.) esetén alkalmazható, illetve olyan betegek esetében, akik agyvérzést vagy fejsérülést szenvedtek. A fő feladatok ebben az aktív módszerben a kezelési eljárások és a tornagyakorlatok, amelyek hozzásegítik a gyermekeket ahhoz, hogy a mindennapi élethez szükséges képességeket elsajátítsák. A közös tanulás során a mozgássérült új kapcsolódási pontokat talál a körülötte levő világgal. Így a program segíti a gyermekeket, hogy felismerjék és használják saját képességeiket; ez ösztönzőleg hat rájuk és elősegíti fejlődésüket.

 

A konduktív pedagógiában a „nevelés” szó egy dinamikus, „elméleti” tanulási folyamatot is jelent, természetesen egyfajta rávezetést. Ezáltal a mozgássérült személy felismeri lehetőségeit és képességeit, így azokat képes lesz a lehető legjobban kihasználni. Eközben ez abban is segíti őt, hogy megtapasztalja a valódi sikerélményt az életben, magabiztosabbá váljon, és a társadalom megbecsült és egyenrangú tagja legyen.

A folyamat célja az, hogy a mozgássérült gyermek a lehető legönállóbbá váljon, hogy elengedve a kezüket azt érezhessék, hogy a társadalom megbecsült és egyenrangú tagjai. A konduktív nevelés a mozgássérültek belső tartalékaiból próbálja a legtöbbet kihozni azáltal, hogy saját technikájuk fejlődését elősegíti.

A konduktor szerepe a folyamat során sokkal nagyobb jelentőségű, mint egy hagyományos tanáré, mivel sokkal inkább olyan oktató, aki a mozgássérült „társa a bajban”. A program összetett, nem idő, személy vagy hely függvénye. Ez egy lépésről lépésre haladó folyamat a mozgássérült gyermek életében, ami végül a mindennapjai szerves részévé válik.

A program napi felépítése függ a gyermek korától és a körülményektől, beleértve a rutinmozdulatok gyakorlását, a szabadidős tevékenységeket vagy az otthoni munkát. Nagyon hangsúlyos a gyakorlati rész, ami előreviszi a folyamatot, illetve fontos motiváló szerepe is van. Az alkalmazott feladatok mindig személyre szabottak és a napi rutin szerves részei. A személyre szabott programoknak -akárcsak az egyéni foglalkozásoknak - különleges szerepük van a konduktív nevelésben. A gyakorlatban alkalmazott módszer nem nagy létszámú csoportok oktatására szolgál, hanem magánoktatás, ahol kis létszámú csoportok vannak.

Ezek a feladatok mindig meghatározott, megvalósítható célokat tűznek ki, amiből a gyermek későbbi élete során profitálhat. A mozdulat és a mozgás fejlődése összekapcsolódik az akaraterő fejlődésével, főleg ha a gyermeknek rendszeresen van valódi sikerélménye. A folyamatos pozitív tapasztalatoknak a konduktív nevelés alapját kell képezniük, hogy motiválják a gyermeket „saját belső forrásai”-nak minél teljesebb kihasználására a sikeresebb tanulási folyamat elősegítése érdekében. A gyermek akarata mellett a ritmusnak is fontos szerepe van a konduktív nevelésben. Ez létrehozható ritmikus beszéddel, zenével vagy számolással.

A csoport, mint a terápia alapvető része, biztosítja a mozgássérült gyermek részére, hogy együtt lehessen más emberekkel, tapasztalatot cserélhessen a csoporttagokkal, illetve tanuljon a már előrébb járó gyerekektől. A speciálisan bútorozott szoba mellett, a módszer otthon is alkalmazható. Az otthoni gyakorlás rendkívül fontos, különösen a nehezen megközelíthető területeken élő vagy mozgásukban nagymértékben korlátozott emberek esetében.

A Baptista Szeretetszolgálat FLAME programjában a helyi konduktorok képzése rendkívül fontos szerephez jut. Mindig megpróbálunk olyan konduktorokat bevonni a programba, akik a célországban élnek, anyanyelvi szinten beszélik a helyi nyelvet és jól ismerik a helyi kultúrát. Arra is képesnek kell lenniük, hogy helyi szinten önállóan folytassák a programot, miután a magyar csoport elhagyta az országot.

A mozgássérült gyermek szüleire és más családtagjaira szintén számítunk a rehabilitációs folyamat során, mivel a gyermek számára alapvetően fontos a program ideje alatt a bensőséges, jól ismert, barátságos környezet, főleg a harmadik világ nehezen elérhető vidéki területeiről származóknál. Ráadásul a családok részvétele és hozzáértő segítsége lehetővé teszi a gyermek számára a feladatok otthoni, további külső segítséget nem igénylő folytatását. Ezáltal szükségtelenné válik az is, hogy munkatársaink több évig a célországban tartózkodjanak a FLAME program során; a program idővel fenntarthatóvá válik, lehetővé téve a munka továbbterjesztését új helyszínek és közösségek felé.

Lap tetejére